Pihat, joihin muutkin voivat poiketa, lisäävät lähiöiden yhteisöllisyyttä ja viehätystä

Petteri Niskanen
1 min readJul 16, 2020

--

Vantaan Sanomat (27.6.) haastatteli Kiinteistöliiton apulaispäälakimiestä myyrmäkeläisen kirjoittajan mielipidekirjoituksesta, missä p aheksuttiin kerrostalon pihaa käyttäviä ulkopuolisia ihmisiä.

Vaikka piha on yksityisessä omistuksessa, aitaamattoman ja lukitsemattoman pihan ei lainsäädännössä ole katsottu kuuluvat kotirauhan piiriin.

Naapuritalon asukkaita ei voi estää oikaisemasta pihan poikki rakennettuja kulkuväyliä käyttäen kauppaan tai bussipysäkille, eikä satunnaista kulkijaa valokuvaamasta taloyhtiön hienoja kukkaistutuksia. Luonnollista on myös, että eri taloyhtiöissä asuvat lapset liikkuvat leikin tuoksinassa pihoilta toisille.

Häiritsevä käyttäytyminen, autojen pysäköinti, koristekasvien poimiminen, asukkaiden irtaimiston tai taloyhtiön pihagrillin käyttäminen ovat sitten jo eri asioita.

Lähiöiden viehätysvoima piilee vehreissä isoissa yhteiskäyttöisissä piha-alueissa, jotka ovat mahdollistaneet yhteisöllisyyden ja sosiaalisten suhteiden rakentumisen myös eri pihapiireistä tulevien ihmisten kesken. Kun sosiaalinen kontrolli on ulottunut omaa pihaa laajemmalle alueelle, koko yhteisön turvallisuudentunne on ollut vahvempi.

Viime aikoina on kuitenkin ollut nähtävissä huolestuttavia merkkejä päinvastaisesta kehityksestä, missä pihoja on pyritty eri keinoin rajaamaan vain oman talon asukkaiden käyttöön. Kieltotaulujen pystyttäminen sekä aitojen ja muurien rakentamista on yleensä pidetty merkkinä eriarvoisuuskehityksen voimistumisesta.

Tämä on omiaan voimistamaan turvattomuuden tunnetta suljettujen pihojen ulkopuolella, mikä heikentää alueen vetovoimaa uusien asukkaiden ja yritysten silmissä.

Mikäli julkisen kaupunkitilan rakentamiseen ja hoitoon ei kiinnitetä riittävästi huomiota on luonnollista, että oman pihan laatuun panostaneiden taloyhtiöiden pihat vetävät puoleensa kasvavassa määrin ulkopuolisia käyttäjiä.

Kaupungin tuleekin kiinnittää huomiota siihen, että myös vanhoista isoista lähiöistä löytyy riittävästi houkuttelevaa ja laadukasta julkista kaupunkitilaa eri käyttötarkoituksiin. Tämä on omiaan nostamaan koko alueen arvoa.

Julkaistu Vantaan Sanomissa 8.7.2020

--

--

Petteri Niskanen

Myyrmäki-liikkeen aktiivi, joka on kiinnostunut lähiövyöhykkeen vetovoiman kahittämisestä.