Kulttuuria ja uutta yrittäjyyttä yhdistävät tilat luovat kaupunginosan elinvoimaa

Petteri Niskanen
2 min readFeb 25, 2021

--

Myyräncolon vuokrasopimus on irtisanottu kiinteistön purkamisen seurauksena päättymään 31.7.2021

Myyräncolossa harjoittelee siellä toimivien yritysten lisäksi pari big bandiä ja kolme kuoroa

Vantaan kaupungin toimeksiannosta viime keväänä Vantaan innovaatioympäristöanalyysin laatinut Jukka Viitanen puhui selvityksessään erilaista “kolmansista tiloista” vetovoimaisten innovaatioympäristöjen mahdollistajina. Kolmansilla tiloilla hän tarkoitti innovatiivisia kohtaamispaikkoja. YIT:n kaupunkikehitysjohtaja Juha Kostiainen kirjoitti taannoin The Rise of Innovation Districts raporttia lainaten kuinka uudet innovaatioympäristöt rakentuvat urbaaneille alueille, joissa itse paikan laatu on korkeatasoinen, huokoinen ja avoin, ja joka houkuttelee kävelemään sekä viipyilemään. Viipyily ja ideoiden sekä hiljaisen tiedon vaihto edellyttävät sopivia sosiaalisia tiloja ja palveluita kuten ravintoloita, kahviloita sekä erilaisia avoimia julkisia tiloja.

Metropolia ammattikorkeakoulun läheisyydessä Myyrmäessä on sijainnut kolmisen vuotta kulttuuria, kulttuurialan yrittäjyyttä sekä aloittelevaa yritystoimintaa yhdistävä Myyräncolo, joka on kerännyt yhteen hieman runsaat kolmekymmentä kulttuurialan yritystä, alan muuta toimijaa sekä erilaisia pienyrityksiä. Jukka Viitasen selvityksessä Myyräncolo nostettiin yhdessä Coworking Myyr York tilan harvoiksi kaupunkiorganisaation ulkopuolisiksi yrityskehityspalveluiden tarjoajiksi Vantaalla. Vuoden verran jatkunut Covid-19 epidemia on toki hidastanut toiminnan kehittämistä.

Myyräncolon toiminnan jatko on kuitenkin uhattuna, kun kiinteistön omistaja on irtisanonut vuokrasopimuksen päättymään heinäkuun lopussa kiinteistön purkutöiden käynnistymisen seurauksena. Jälleen yksi työpaikkakortteli korvataan Myyrmäessä asuntorakentamisella. Saatavilla oleva tutkimustieto puoltaa näkemystä jonka mukaan eri toimintoja, asumista, työpaikkoja ja palveluita sekoittava yhdyskuntarakenne torjuu segregaatiokehitystä. Myyrmäessä kehitys on yhdyskuntarakenteen osalta kuitenkin päinvastainen.

Myyräncolossa toimii mm. nuorten radioäänien kouluttajana toimiva radioasema SayFM.

Korttelia koskevan asemakaavan käsittelyn yhteydessä kaupunginhallitus edellytti, että Myyräncolon toiminnalle osoitetaan korvaavat tilat. Käytännössä tilojen etsiminen on jäänyt tilan ylläpitäjien omalle vastuulle. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Myyrmäestä on löydettävissä vielä yksi vanha työpaikka-kiinteistö, jonka purkutyöt käynnistyvät vasta 2–3 vuoden päästä.

Alueellisen eriarvoistumiskehityksen uhkaa olisi mahdollista torjua panostamalla Myyrmäen maineeseen elävänä ja elinvoimaisena kaupunginosana, jossa yhdistyy asuminen, kulttuuri, palvelut ja työpaikat. Tämä houkuttelisi myös monipuolisesti asukkaita, myös heitä jotka voivat vapaasti valita oman asuinpaikkansa. Pelkällä asuntorakentamisella tähän ei päästä, vaan alueelta tulisi löytyä myös tiloja eri ikäisten ja eri kokoisten yritysten tarpeisiin. Kaupungilla parhaillaan laadittavana oleva innovaatiokaava tarjoaa vastauksia liian pitkän ajan kuluttua. Paikalliset yrittäjät ja muut toimijat tuskin jaksavat odottaa toimitiloja seuraavat 5–10 vuotta. Sitä ennen tarvitaan nopeita ja ketteriä kokeiluja.

--

--

Petteri Niskanen

Myyrmäki-liikkeen aktiivi, joka on kiinnostunut lähiövyöhykkeen vetovoiman kahittämisestä.