Koronaelvytyksen kohdistaminen yksinomaan uusille alueille on lyhytnäköistä

- Myyrmäkeen esitetty kulttuurialan toimijoille sekä start up yrittäjille tiloja tarjoava hanke elvyttäisi taantumasta kärsivää lähiövyöhykettä!

Petteri Niskanen
2 min readJul 16, 2020

Vantaan kaupunki esittää (VS 16.7.2020) koronaelvytyksen kohdistamista Aviapoliksen suuralueelle. Kaupunki on jo pitkään suunnannut merkittävimmät kaupunkikehitystä tukevat investoinnit Aviapoliksen ja Tikkurilan alueille, joiden kehittämistä on tuettu muun muassa isoilla liikennehankkeilla kuten kehäradalla, kehä III:n perusparannuksella, Vantaan ratikalla sekä viimeisimpänä sitoutumisella Suomirataan, tunnin junayhteyteen Helsingin ja Tampereen välillä.

Samaan aikaan karkeasti tarkasteltuna noin kolmannes vantaalaisista asuu vanhoilla kerrostaloalueilla, joiden rakentaminen on käynnistynyt 1960-luvun lopulla ja 70-luvun alussa. Kaupungin kaksi suurinta kaupunginosaa Myyrmäki ja Martinlaakso kattavat näiden alueiden väestöstä liki puolet. Nämä noin 50 vuotta vanhat kerrostaloalueet ovat tarjonneet asukkailleen väljiä ja vehreitä yhteisöllisyyden täyttämiä asuinympäristöjä, mutta samalla niille on tyypillistä muun muassa heikommin koulutettujen, maahanmuuttajien, työttömien sekä senioriväestön keskimääräistä suurempi osuus. Segregaatiokehitystä tarkasteltaessa huono-osaisuuden alueelliset keskittymät löytyvät lähes yksinomaan näiltä alueilta. Epäilen että koronaviruksen laukaiseman taantuman vaikutukset tulevat oletettavasti myös korostumaan näillä alueilla, joilla turvaverkot ovat jo muutenkin tiukoilla. Siksi tuntuikin erikoiselta, kun Vantaan Sanomat kesäkuun alussa (VS 5.6.) uutisoi kuinka Vantaa hakee koronaviruksen aiheuttaman tilanteen seurauksena säästöjä lähiöille suunnattua tukiohjelmaa ja nostaa nyt elvytyskohteeksi vain yhden alueen.

Isojen rakennushankkeiden työllisyysvaikutukset leviävät kaupunginosaa, kaupunkia ja jopa koko maata laajemmalle alueelle. Esitettyjen investointien rinnalla tulisikin kiinnittää huomiota asukkaiden hyvinvoinnin turvaamiseen myös vanhoissa kaupunginosissa. Kestävän hyvinvoinnin perustan muodostaa paikallinen yritystoiminta, joka paitsi avaa mahdollisuuksia asukkaiden työllistymiseen, niin tuo alueelle paikallisten palveluiden säilymisen kannalta välttämätöntä kulutuskysyntää sekä positiivisesti tulevaisuuteen katsovaa ilmapiiriä.

MYYRMÄKI-liike on esittänyt, että Myyrmäkeen avattaisiin lähiövyöhykkeelle skaalattu Helsingin Kaapelitehtaan sekä Maria 01 start up keskuksen ominaisuuksia yhdistävä kohde, joka kokoaisi yhteen kulttuurialan toimijoita ja yrityksiä sekä start up yritystoimintaa. Toiminnan käynnistäminen olisi mahdollista rakentaa jo nyt liki 30 kulttuurialan yritystä ja toimijaa yhteen keräävän Myyräncolon, muihin Myyrmäessä purettavaksi esitettyihin liiketaloihin sijoittuneiden pienyritysten, Metropolia Ammattikorkeakoulun puitteissa syntyneen start up toiminnan sekä Myyrmäessä sijaitsevan graffiti-, katu- ja performanssitaiteeseen erikoistuneen Vantaan Taidemuseo Artsin varaan. Tämän kaltainen kohde lisäisi alueen vetovoimaa niin uusien asukkaiden, yritysten kuin satunnaisten vierailijoiden keskuudessa ja monipuolistaisi kaupunginosan väestörakennetta.

Uusien keinojen löytäminen monilla mittareilla taantuvan lähiövyöhykkeen vetovoiman kasvattamiseksi on sekin myös kansallinen kysymys, missä yhdeltä alueelta saatavat hyvät kokemukset on siirrettävissä myös muualle.

--

--

Petteri Niskanen

Myyrmäki-liikkeen aktiivi, joka on kiinnostunut lähiövyöhykkeen vetovoiman kahittämisestä.